سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ , 28 May 2024

آگهی مناقصه عمومی

شماره مناقصه: ۰۶-۰۲-۱۴۰۳
هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در نظر دارد خرید تعداد ۲۵ دستگاه سی آرم را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
به گزارش فانا، تاریخ دانلود اسناد مناقصه در سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ الی ساعت ۱۹ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱میباشد.

آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ میباشد.

ضمانتنامه شرکت در مناقصه معادل ۱۷/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به صورت ضمانتنامه بانکی

محل دریافت اسناد: دانلود از طریق سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۵۰۳۳۹۰۰۰۰۱۶میباشد.

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۲۶۰۱۳۱۱ واحد مناقصات تماس
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی


شرکت های برگزیده